Stikkord: digitalmarkedsdirektivet

IT & Media

Hvordan ser fremtidens marked for opphavsrettigheter ut?

Da Anders Miro Krøvel (27) valgte tema for masteroppgaven var det viktig for ham å…