Stikkord: covid19-forskriften

Arbeidsrett

Varsler tilsyn med smittevern på arbeidsplassen

Forsvarlig smittevern på arbeidsplassen er en del av virksomhetens ansvar for å sikre et fullt…