Stikkord: CONSTRUCTION

Skatt & Avgift

Ny endring av reglene om skatt på ansattrabatt

Fra 1. januar i år trådte nye skatteregler for ansattrabatter i kraft. De nye reglene…