Stikkord: byggeprosjekt

Fast Eiendom & Entreprise

Fersk dom fra Høyesterett – Ansvarlig søker dømt for brudd på plan- og bygningsloven

Et arkitektfirma som var involvert i et katastrofalt boligprosjekt i Trondheim, har nå blitt dømt…

Fast Eiendom & Entreprise

Overtakelse av nybygget hytte eller bolig

Overtakelse av bolig oppført i henhold til bustadsoppføringslova skal skje gjennom en overtakelsesforretning, som markerer…