Stikkord: avhendingsloven

Fast Eiendom & Entreprise

Leiligheten var 7 kvm mindre enn oppgitt – kjøper vant i retten

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom om arealavvik, der selgeren av en leilighet ble dømt…