Stikkord: arbeidstilsynet

Arbeidsrett

Varsler tilsyn med smittevern på arbeidsplassen

Forsvarlig smittevern på arbeidsplassen er en del av virksomhetens ansvar for å sikre et fullt…

Arbeidsrett

NYE REGLER – MINDRE GRUMS

Skjerpede krav til innkjøpere og leverandører av renholdstjenester