Stikkord: ARBEIDSRETT

Arbeidsrett

Hvordan ikke oppføre seg på julebord

Kan julebordet få konsekvenser for arbeidsforholdet?

Arbeidsrett

Telenor felt for uriktig utvelgelse av ansatte ved nedbemanning

Når en bedrift skal nedbemanne vil arbeidsgiver i enkelte tilfeller kunne begrense nedbemanningsprosessen til kun…

Arrangementer

Fullt hus på manuduksjon i arbeidsrett

Over 30 engasjerte studenter besøkte oss da vi avholdt manuduksjon i arbeidsrett.

Arbeidsrett

Sykmeldt arbeidstaker – Sviktende tilrettelegging felte arbeidsgiver

Frostating lagmannsrett behandlet i september 2019 en sak der den ansatte hadde vært sykmeldt over…

IT & Media

Ingen hemmeligheter er trygge på arbeidsplassen

Se for deg følgende: Du jobber som saksbehandler i et forsikringsselskap. Antall saker du behandler…

Arbeidsrett

Press fra arbeidsgiver førte til endring av sluttavtale

Presser arbeidsgiver for hardt på ved inngåelse av såkalte «sluttpakker», kan man risikere at deler…

Arbeidsrett

Jeg har fått advarsel!

Advarsler i arbeidslivet praktiseres ulikt. Når er det riktig å benytte advarsel og hva er…

Arbeidsrett

Ansatt uten kontrakt = Fast ansatt?

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt dom i en sak hvor en ansatt uten skriftlig ansettelsesavtale…

Skatt & Avgift

Nye regler om skatt på ansattrabatt

Fra 1. januar i år er det nye skatteregler for ansattrabatter. For at rabatten skal…