Stikkord: ARBEIDSRETT

IT & Media

Ingen hemmeligheter er trygge på arbeidsplassen

Se for deg følgende: Du jobber som saksbehandler i et forsikringsselskap. Antall saker du behandler

Arbeidsrett

Press fra arbeidsgiver førte til endring av sluttavtale

Presser arbeidsgiver for hardt på ved inngåelse av såkalte «sluttpakker», kan man risikere at deler

Arbeidsrett

Jeg har fått advarsel!

Advarsler i arbeidslivet praktiseres ulikt. Når er det riktig å benytte advarsel og hva er

Arbeidsrett

Ansatt uten kontrakt = Fast ansatt?

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt dom i en sak hvor en ansatt uten skriftlig ansettelsesavtale

Skatt & Avgift

Nye regler om skatt på ansattrabatt

Fra 1. januar i år er det nye skatteregler for ansattrabatter. For at rabatten skal