Stikkord: ARBEIDSRETT

Arbeidsrett

Jeg har fått advarsel!

Advarsler i arbeidslivet praktiseres ulikt. Når er det riktig å benytte advarsel og hva er

Arbeidsrett

Ansatt uten kontrakt = Fast ansatt?

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt dom i en sak hvor en ansatt uten skriftlig ansettelsesavtale

Skatt & Avgift

Nye regler om skatt på ansattrabatt

Fra 1. januar i år er det nye skatteregler for ansattrabatter. For at rabatten skal