Stikkord: ARBEIDSRETT

Arbeidsrett

Ny avgjørelse om når reisetid anses som arbeidstid

Grensen mellom arbeidstakers arbeidstid og fritid i forbindelse med reiser har i det siste blitt…

Arbeidsrett

OPPDATERING AV STATENS TILTAK

Vi viser til vårt forrige nyhetsbrev av 13. mars 2020. Etter regjeringens forslag til tiltak…

Fast Eiendom & Entreprise

ENTREPRISE OG KORONAVIRUS

En rekke virksomheter berøres i disse dager av koronaviruset, og frykt for dette. I en…

Arbeidsrett

Koronaviruset – rettigheter og plikter i arbeidsforhold

Koronaviruset byr på uvanlige utfordringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kan arbeidsgivere nekte eller pålegge…

Arbeidsrett

Hvordan ikke oppføre seg på julebord

Kan julebordet få konsekvenser for arbeidsforholdet?

Arbeidsrett

Telenor felt for uriktig utvelgelse av ansatte ved nedbemanning

Når en bedrift skal nedbemanne vil arbeidsgiver i enkelte tilfeller kunne begrense nedbemanningsprosessen til kun…

Arrangementer

Fullt hus på manuduksjon i arbeidsrett

Over 30 engasjerte studenter besøkte oss da vi avholdt manuduksjon i arbeidsrett.

Arbeidsrett

Sykmeldt arbeidstaker – Sviktende tilrettelegging felte arbeidsgiver

Frostating lagmannsrett behandlet i september 2019 en sak der den ansatte hadde vært sykmeldt over…

IT & Media

Ingen hemmeligheter er trygge på arbeidsplassen

Se for deg følgende: Du jobber som saksbehandler i et forsikringsselskap. Antall saker du behandler…

Arbeidsrett

Press fra arbeidsgiver førte til endring av sluttavtale

Presser arbeidsgiver for hardt på ved inngåelse av såkalte «sluttpakker», kan man risikere at deler…