Stikkord: åndsverk

IT & Media

Nynazister møter finkulturen i retten

70 år etter opphaverens dødsår er et åndsverk ikke lenger opphavsrettslig vernet. Men det betyr…

IT & Media

Tilleggsbetaling for bestselger?

Den norske åndsverkloven krever rimelig vederlag til opphavere ved rettighetsoverdragelse, men avgrenser mot etterfølgende verdiutvikling.…

IT & Media

Immaterielle rettigheter skapt på jobben – en gullgruve for virksomheten?

Hvem blir sittende med rettighetene når ansatte eller oppdragstakere i en virksomhet skaper store verdier…

IT & Media

Kan man videreselge «brukte» e-bøker?

Tradisjonelt har læren vært at en «brukt» e-bok ikke kan videreselges uten samtykke fra rettighetshaverne.…

IT & Media

Snart kan Disney-skattene bli allemannseie

1. januar 2020 vil en ny samling med tidligere opphavsrettslig beskyttede åndsverk «falle i det…

IT & Media

Katy Perry kopierer «Joyful noise»

En jury i Los Angeles har konkludert at Katy Perrys sang fra 2013 «Dark Horse»…

IT & Media

URETTMESSIG BRUK AV FOTOGRAFIER – ERSTATNINGSNIVÅ OG SAKSKOSTNADER

Etter åndsverkloven har fotografen enerett til å råde over egne fotografier. Dersom andre bruker et…