Stikkord: advarsel

Arbeidsrett

Jeg har fått advarsel!

Advarsler i arbeidslivet praktiseres ulikt. Når er det riktig å benytte advarsel og hva er…