Slik beskytter du bedriftens immaterielle verdier

Selv om flere og flere bedrifter blir klar over hvor viktig det er å beskytte sine ikke-fysiske verdier, er de færreste klar over hvordan de bør gå frem.

IT & Media

Denne artikkelen ble først publisert 16.1.2010

 

Selv om flere og flere bedrifter blir klar over hvor viktig det er å beskytte sine ikke-fysiske verdier, er de færreste klar over hvordan de bør gå frem.

 

Bedriftens immaterielle verdier kan være minst like høy som bedriftens fysiske verdier. Norske selskap bør bli flinkere til å beskytte og forvalte sine immaterielle verdier. Slik kan de gjøre det.

 

IPR er forkortelsen for ”Intellectual Property Rights” som på norsk kalles immaterielle rettigheter.
IPR har stor økonomisk verdi: Visste du at verdiene av bedriftenes immaterielle rettigheter er større enn verdiene av bedriftenes fysiske eiendeler, som maskiner, utstyr og bygninger?

 

Kilde: Undersøkelse fra WIPO (World Intellectual Property Organization) i 2006.

 

Opphavsrett
Opphavsrett verner tekst, tegninger, dataprogrammer og andre åndsverk de ansatte skaper som en del av sine arbeidsoppgaver for arbeidsgiveren.

 

Selv om slike rettigheter får vern uten registrering, er det viktig at bedriften har gode avtaler med samarbeidspartnere og ansatte om bruk av slikt materiale – både for å beskytte egne verdier og for å tjene penger på gjenbruk ved lisensavtaler el.l.

 

Navn, varemerker og andre kjennetegn
Din bedrifts kjennetegn (domenenavn, foretaksnavn og varemerker) er også en sentral del av verdien av selskapet.

 

Navn, herunder særegne navn på tjenester, produkter, logoer eller slogans, bør registreres som varemerker i de land selskapet skal markedsføre sin virksomhet i.

 

Design og oppfinnelser må registreres
Selskap som lager nye design eller oppfinnelser, må så tidlig som mulig søke slike registrert. Send inn patentsøknad før din bedrift skal holde foredrag om din bedrifts nye oppfinnelser.

 

Bruk avtaler for å øke verdi og fortjeneste av selskapets IPR
Felles for alle immaterielle rettigheter er at det er viktig å beskytte ditt selskaps verdier gjennom avtaler.

 

For det første må selskapet sikre seg rettigheter i forhold til ansatte skaper i og utenfor arbeidstiden eller arbeidsstedet siden ny teknologi gjør skillet mellom arbeidsliv og fritid stadig mer uklart.

 

For det andre må selskapet skriv avtaler med innleide konsulenter som sikrer overdragelse av rettigheter til din bedrift av resultater som konsulenten skaper.

 

For det tredje må selskapet skrive avtaler med samarbeidspartnere, underleverandører og kunder som sikrer selskapet fortjeneste på gjenbruk av selskapets immaterielle verdier samt at selskapet beholde de sentrale immaterielle rettighetene selv.

 

For eksempel bør selskapet ikke overdra eksklusive rettigheter til tredjemann. Husk at avtaler om eksklusivitet kan begrenses i tid, geografisk eller på annen måte.

 

For det fjerde bør knowhow og forretningshemmeligheter ikke vises til tredjemann før tredjemann har signert konfidensialitetsavtale.

 

Andre tips til beskyttelse av selskapets immaterielle verdier
Selskapet bør sikre sin immaterielle kapital gjennom faktiske beskyttelse av egne immaterielle rettigheter. Materiale som selskapet publiserer, bør inneholde dokumentasjon på at dette eies av selskapet, for eksempel kan alt skriftlig materiale inneholde teksten ”Copyright Firmanavn År” i bunnteksten.

 

Virksomheten bør ha rutiner for arkivering av immaterielle verdier, for eksempel bør elektronisk materiale skapt av de ansatte lagres på din bedrifts servere med datomerking for hver endring av maler eller andre standarddokumenter.

 

Dersom andre bruker selskapets immaterielle verdier uten samtykke, bør selskapet forsvare sin IPR. Rettigheter kan tapes ved passivitet.

 

Jeg anbefaler bruk av en advokat som har immaterialrett som sitt spesialfelt, til både å sikre selskapets IPR ved registrering, avtalehåndtering og ved konfliktløsning.

Forfatter

Magnus Ødegaard

  • partner | advokat