23. september 2019

Skriveplass til våren?

Søk på skriveplass hos oss innen den 1. oktober!

Hvert semester tilbyr vi skriveplass til minst én student som skriver masteroppgave innenfor ett av våre fagområder. Skriveplass hos oss inkluderer kontorplass, gratis lunsj i kantinen, deltakelse på våre faglige og sosiale aktiviteter, faglig veiledning (i tillegg til veiledning fra fakultet) og mulighet for praktikantopphold hvis du ønsker det.

I tillegg gir vi deg en Mac eller PC slik at du også kan jobbe hjemmefra, og denne beholder du etter endt skriveplassopphold.

Søknad, inkl. CV og karakterutskrifter, sender du til student@binghodneland.no.

 

Søknadsfrist: 1. oktober for skriveplass i vårsemesteret.