Skriveplass til høsten?

Søk på skriveplass hos oss innen den 15. april!

Hvert semester tilbyr vi skriveplass til minst én student som skriver masteroppgave innenfor ett av våre fagområder. Skriveplass hos oss inkluderer kontorplass, gratis lunsj i kantinen, deltakelse på våre faglige og sosiale aktiviteter, faglig veiledning (i tillegg til veiledning fra fakultet) og mulighet for praktikantopphold hvis du ønsker det. I tillegg får du din egen bærbare Mac eller PC, slik at du også kan jobbe hjemmefra.

 

Søknad, inkl. CV og karakterutskrifter, sender du til student@binghodneland.no.

 

Søknadsfrist: 15. april for skriveplass i høstsemesteret