20. mars 2020

Pressemelding fra regjeringen

Regjeringen orienterte i pressemelding i dag om de endelig vedtatte endringene i permitterings- og dagpengeregelverket.

De lenge omtalte og bebudede endringene, tidligere omtalt av oss, er nå endelig formelt vedtatt med virkning fra i dag. Staten overtar altså fra i dag ansvaret for betaling av lønn til ansatte som er permittert. Ordningen som nå gjelder er altså varselfrist med 2 dager, arbeidsgiverperiode med 2 dager og deretter overtar Staten lønnsansvaret for de resterende dagene opp til 18 dager. De som har mer enn 6 G (ca 600.000) i lønn vil får noe mindre utbetalt enn normalt, men de som har 6 G, eller mindre vil få full lønn i denne perioden. De arbeidsgivere som har utbetalt full lønn i arbeidsgiverperiode lenger enn de 2 dagene som nå er fastsatt får ikke refundert utbetalt lønn, men perioden avbrytes fra og med i dag.

De som er permittert, men har fått full lønn allerede pga lønnsutbetalingsrutinene hos arbeidsgiver, kan neppe kreve dagpenger før 1. april. Dette gjelder nok i ganske mange av permitteringstilfellene, der staten med bakgrunn i den inntekstssikringen som er vedtatt, ellers ville måttet betale lønn i arbeidsgiverperioden.

 

For øvrig viser vi til pressemeldingen her