27. mai 2020

Permitterte kan ende opp uten utbetaling av lønn eller dagpenger i sommerferien

Mange arbeidsgivere utbetaler feriepenger i en bestemt måned, uavhengig av når de ansatte faktisk avvikler sommerferie. For permitterte ansatte som mottar dagpenger, kan det komme til å bli en annerledes feriemåned.

Feriepenger og lønn i sommerferieperioden
Feriepenger opptjenes som kjent året før de utbetales. Etter ferieloven har man krav på feriepenger når ferie avvikles. Mange arbeidsgivere har imidlertid en fast praksis med å utbetale opptjente feriepenger samlet i enten mai eller juni, selv om arbeidstakere faktisk avvikler ferie først i juli eller august.

Samtidig som feriepengene blir utbetalt foretar arbeidsgiver nødvendig trekk i lønn, tilsvarende det antall ferieuker arbeidstakeren har krav på per år (normalt trekkes det for 5 uker lønn). Forenklet sagt, når man får feriepenger i juni, mottar man ikke juni-lønn samtidig. På denne måten kan arbeidstaker ende opp med å motta lønn når man faktisk avvikler ferie, i for eksempel juli eller august.

 

Utbetaling av feriepenger for permitterte ansatte
Arbeidstakere som er 100% permitterte mottar ikke lønn, men dagpenger. Dagpengeutbetalingene vil imidlertid opphøre i den perioden arbeidstaker tar ut ferie. Dagpengene vil også opphøre i den måneden hvor arbeidsgiver utbetaler feriepenger, typisk i mai eller juni måned. Med andre ord kan arbeidstaker bli stående uten dagpenger og lønn når ferie faktisk avvikles, og må leve for feriepengene både i utbetalingsmåneden og under selve ferieavviklingen.

Dette kan komme svært overraskende på når man er vant til å få en utbetaling også når ferien tas ut. Hvordan kan man løse dette best mulig for begge parter?

Det mest hensiktsmessige vil være at arbeidsgiver og den permitterte blir enige om å utbetale åretes feriepenger samtidig som ferien faktisk tas ut. Da vil arbeidstaker motta dagpenger i perioden før ferieavvikling og få feriepenger når vedkommende har ferie (samtidig som arbeidsgiver trekker lønn for tilsvarende periode).

Det enkleste er om den ansatte avvikler ferie mest mulig samlet, slik at feriepengeutbetalingen og det samtidige lønnstrekket stemmer overens med ferieukene som avvikles.

Fortsetter permitteringen etter avvikling av ferie, vil arbeidstaker igjen kunne motta dagpenger.

Ta kontakt med oss med spørsmål om permittering, ferie, overgang til oppsigelser eller andre spørsmål om arbeidsforhold.