Våre vilkår

Våre vilkår

Veiledende priser for advokattjenester mv., gjeldende fra 01.01.2020

Timepris for det enkelte oppdrag vil fastsettes ut fra en vurdering av oppdragets art, tidspunkt for utførelse, fagområde og medarbeider som utfører oppdraget. Det vil bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse hvor timepris angis og hvor de alminnelige vilkår for oppdraget for øvrig angis.

Nedenstående priser er de veiledende priser som er utgangspunkt for fastsettelse.

Partner: Fra kr 3.000 til 4.100 per time

Senioradvokat: Fra kr 2.450 til 3.200 per time

Advokat: Fra kr 2.100 til 2.900 per time

Adv.flm.: Fra kr 1.850 til 2.600 per time

Andre: Fra kr 1.060 til 1.600 per time

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Avtalte timepriser vil normalt bli oppjustert årlig fra 1.januar.