Om oss

Hos oss får du effektiv rådgiving og førsteklasses kompetanse fra våre engasjerte og dyktige advokater.

Vi har dyptgående bransjekunnskap innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning, media, kultur og sport, samt spisskompetanse innen arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning.

Våre advokater er faglig engasjerte og deltar i ulike fagfora og lovutvalg ved siden av advokatvirksomheten.

Hos Bing Hodneland får du førsteklasses fagkompetanse, praktiske råd og hyggelig service.

Vår klima- og miljøpolicy

Bing Hodneland skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Bing Hodneland vektlegger særlig følgende temaer, i vårt klima- og miljørettede arbeid:

  • Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum.
  • Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten.


Vårt klima- og miljøarbeid

Bing Hodneland skal bidra til et mer bærekraftig samfunn, og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning ved å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer vårt klima- og miljøarbeid og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Ved å være en Miljøfyrtårn-bedrift må vi oppfylle konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år skal vi rapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Vi har innrapportert tall for 2022, som fremkommer her.

Tallene viser blant annet i hvilken grad vi sorterer avfall, ansattes reiser til/fra jobb, energiforbruk og andel av vesentlige leverandører med sertifisert miljøledelsessystem. Det påpekes at 2021 og 2022 var avviksår på grunn av koronapandemien.

Vi ønsker innspill

Som en Miljøfyrtårn-bedrift er vi opptatt av samspillet mellom virksomhet og samfunn. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Bing Hodneland i årene fremover. Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av tjenester kan forbedres hos Bing Hodneland? Send ditt forslag til post@binghodneland.no.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Bing Hodneland har siden 2017 hatt et tett samarbeid med Røde Kors. Dette innebærer hovedsakelig at vi bidrar med vederlagsfrie advokattjenester. Vi bistår hele Norges Røde Kors, og særskilt Nettverk etter soning. Til gjengjeld får vi blant annet kompetanse om viktige humanitære forhold. Gjennom samarbeidet ønsker vi også å motivere våre medarbeidere og andre til å bidra med frivillig arbeid i Røde Kors. Vi er veldig takknemlig og stolt av samarbeidet med Røde Kors.

Samfunnsansvar - Røde Kors

Fem nye år med Røde Kors.

Vi forlenger samarbeidet med Norges Røde Kors og mer enn dobler verdien på bidraget.

Vi forlenger samarbeidet med Norges Røde Kors og mer enn dobler verdien på bidraget.

Bing Hodneland har de fem siste årene bidratt med pro bono advokattjenester og kompetanse til Røde Kors til en verdi av 0,5 mill. Dette har vært formalisert i en barteravtale. Vi har nå forlenget samarbeidet med Norges Røde Kors frem til 2026, og verdien av avtalen er mer enn doblet.

Som sagt av Røde Kors:

«Noen partnerskap er ment for hverandre. Vi har behov for juridiske tjenester og kompetanse, og de stiller opp med alt de har. Partnerskapet Røde Kors har med Bing Hodneland har vokst i omfang og har nå mer enn doblet seg i verdi. Vi har akkurat signert en ny 5 års avtale, og vi får tilgang til topp ekspertise ved behov.»

«Bing Hodneland er en engasjert og dyktig sparringpartner for Røde Kors rundt det mangfold av juridiske problemstillinger vår organisasjon møter» Ivar Stokkereit Enhetsleder humanitære verdier og folkerett
«Noen partnerskap er ment for hverandre. Vi har behov for juridiske tjenester og kompetanse, og de stiller opp med alt de har. Partnerskapet Røde Kors har med Bing Hodneland har vokst i omfang og har nå mer enn doblet seg i verdi. Vi har akkurat signert en ny 5 års avtale, og vi får tilgang til topp ekspertise ved behov.»
Jeanette Steig Lid Røde Kors