Om oss

Bing Hodneland advokatselskap DA har røtter tilbake til 1897, og består av 48 engasjerte og dyktige medarbeidere.

Vi har dyptgående bransjekunnskap innen Fast eiendom & Entreprise og IT & Media. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor Arbeidsrett, Skatt & Avgift, Selskapsrett & Transaksjoner og Tvisteløsning.

 

Bing Hodneland består av 48 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har advokater i Advokatforeningens lovutvalg for Immateriell- og markedsføringsrett og faggruppe for Eiendomsmegling samt i Forum for plan- og bygningsretts styre. Flere av oss skriver fagbøker og foreleser på universiteter og høyskoler. Alle advokatene og fullmektigene våre publiserer jevnlig artikler, blant annet på hegnar.no og i fagtidsskrifter.

 

Hos Bing Hodneland får du førsteklasses fagkompetanse, praktiske råd og hyggelig service.

 

Velkommen til oss!

Veiledende priser for advokattjenester mv., gjeldende fra 01.01.2019

 

Timepris for det enkelte oppdrag vil fastsettes ut fra en vurdering av oppdragets art, tidspunkt for utførelse, fagområde og medarbeider som utfører oppdraget. Det vil bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse hvor timepris angis og hvor de alminnelige vilkår for oppdraget for øvrig angis.

 

Nedenstående priser er de veiledende priser som er utgangspunkt for fastsettelse.

 

Partner: Fra kr 2.750 til 4.100 per time 
Advokat: Fra kr 1.900 til 3.200 per time 
Adv.flm.: Fra kr 1.750 til 2.900 per time 
Andre: Fra kr 950 til 1.600 per time 

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Avtalte timepriser vil normalt bli oppjustert årlig fra 1.januar.