Om oss

Om oss

Hos oss får du effektiv rådgiving og førsteklasses kompetanse fra våre engasjerte og dyktige medarbeidere.

Vi har dyptgående bransjekunnskap innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning og media og spisskompetanse innen arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning.

Vi har advokater i Advokatforeningens lovutvalg for Immateriell- og markedsføringsrett og faggruppe for Eiendomsmegling samt i Forum for plan- og bygningsretts styre. Flere av oss skriver fagbøker og foreleser på universiteter og høyskoler. Alle advokatene og fullmektigene våre publiserer jevnlig artikler, blant annet på finansavisen.no og i fagtidsskrifter.

Hos Bing Hodneland får du førsteklasses fagkompetanse, praktiske råd og hyggelig service.