Vi ønsker to nye advokatfullmektiger velkommen!

Vår avdeling for IT&Media er nå ytterligere styrket med to nye advokatfullmektiger;  Grete Eline Brunsvig og Ida Maria Rudjord. Begge to er nyutdannet fra Universitetet i Oslo og de har skrevet masteroppgaver om svært aktuelle temaer: Grete Eline har skrevet på engelsk om «Intermediary Liability for Copyright Infringement in the EU’s Digital Single Market», mens Ida Maria har skrevet om pressens rett til innsyn i straffesaksdokumenter.

Velkommen!