Styrket kompetanse i vår avdeling for fast eiendom og entreprise

Vi er stolte av å endelig kunne ønske Marianne Frisvold Furuseth velkommen til Bing Hodneland og avdelingen for fast eiendom og entreprise!

I sin tidligere stilling som seniorrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet har Marianne de senere år hatt en viktig rolle i arbeidet med forslaget til ny eierseksjonslov. Lovforslaget, som regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsutvalget la frem i Prop. 39 L (2016 – 2017), inneholder flere forslag til endringer av dagens lov – les mer her.

Marianne sitter også i Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for bolig- og eiendomsrett.

Vår eiendomsavdeling styrkes nå ytterligere ut mot næringsdrivende, offentlige etater, borettslag, eierseksjonssameier og privatpersoner – med Marianne sin særlige kompetanse innenfor boligrett.

Kategori
nyheter
Krediteringer

Foto: Andre Clemetsen