SEMINAR 1. NOVEMBER: EIENDOMSUTVIKLING – NYTT OM SENTRALE TEMAER

Avdeling for fast eiendom og entreprise ønsker velkommen til seminar: 

   EIENDOMSUTVIKLING – NYTT OM SENTRALE TEMAER

 

Tid: Torsdag 1. november 2018 kl. 16.00-19.00

Sted: Bing Hodnelands lokaler – Fridtjof Nansens plass 4, 7. etasje.

Påmelding: Innen 29. oktober, via denne linken.

PROGRAM:

  • Områdeutvikling, knutepunkt og planprogrammer – jus og verdsettelse
  • Servitutter – siste nytt om byggehindrende private rettigheter
  • Grunnforhold – praktisk håndtering av ansvar for det ukjente
  • Ny kommuneplan for Oslo fra 2018 – aktuelle endringer og status
  • Sammenkomst med litt mat og passende drikke etter foredragene

FOREDRAGSHOLDERE:

  • Advokater fra vår avdeling for fast eiendom og entreprise.
  • Takstmann Harald Bøvre fra HBConsult. Bøvre har bred erfaring fra transaksjonsorientert virksomhet innen eiendom  og spesiell erfaring med konseptvurderinger og verdianalyse/investeringsmodellering av tidligfase eiendomsprosjekter.

Vi tar forbehold om endringer. Seminaret er gratis.

Begrenset antall plasser – førstemann til mølla.