Ny personvernlov – hva vil den bety for deg som konsertarrangør?

I mai 2018 innføres ny personvernlovgivning i Norge. Lovendringen kommer som følge av en ny forordning om personvern i EU. Den nye forordningen handler om hvordan virksomheter skal behandle personopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en person, for eksempel navn, epostadresse, telefonnummer osv.

Trondheim Calling er Norges største nasjonale musikkonferanse og Midt-Norges største musikkfestival i vinterhalvåret.

Adv.flm. Limita Lunde og advokat Stine Helén Pettersen

I dag holder advokat Stine Helén Pettersen og advokatfullmektig Limita Lunde kurs på Trondheim Calling, i regi av Norske Konsertarrangører og Ticketmaster, der de gjennomgår de mest sentrale endringene i regelverket og ser på hva dette medfører for en konsertarrangør.

 

 

Nettavisen Ballade.no – for og om norsk musikkliv – har i denne anledning gjort et intervju med Limita Lunde.