Manuduksjon 2/5: Markedsrett (jur1285)

I Bing Hodneland arbeider vi særlig med saker innenfor immaterialrett og markedsføringsrett. Studenter i fagene markedsrett (jur1285) inviteres med dette til eksamensseminar.    

Tid: Onsdag 2. mai 2018 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Bing Hodnelands lokaler, Fridtjof Nansens plass 4.

Manuduksjonen vil ta utgangspunkt i en gjennomgang av disse eksamensoppgavene:

I denne gjennomgangen vil vi kort redegjøre for vilkårene for at frembringelser skal få vern etter åndsverkloven og varemerkeloven, samt hvordan generalklausulen i markedsføringsloven § 25 kan supplere vernet etter de ovennevnte lovene.

Vi serverer mat og drikke fra klokken 16.00. Seminarstart: kl. 16.30.
Send en e-post til jrh@binghodneland.no for påmelding innen 30. april.
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla.

Velkommen!

Kategori
nyheter
Krediteringer

Illustrasjon: https://pixabay.com/en/to-read-the-book-library-reading-2784895/