Boken Personvern lansert 14. august 2018

Jon Wessel-Aas og Magnus Ødegaard i Bing Hodneland har skrevet ny bok om publisering og behandling av personopplysninger.

Boken lansert sommeren 2018

Boken kom i salg som ebok i Norge 12. juli, og GDPR trådte i kraft 20. juli. Den 14. august ble den fysiske boken lansert.

Boken utgis av Gyldendal, og her er forlagets side om boken Personvern hvor også boken kan bestilles.

Boken er i salg i butikker også, f.eks. hos Norli i Universitetsgata ved Karl Johan og hos Akademika Jus på St Olavs Plass 5 (inngang ved siden av Narvesen-kiosken). I tillegg er boken i salg i en del andre Norli-butikker, Ark og Akademika. Boken kan også kjøpes som e-bok fra Gyldendal og andre bokhandlere, se f.eks. Ark.no eller Haugenbok.no.

Hva handler boken om?

Gyldendal tok kontakt med Jon Wessel-Aas fordi det manglet en generell og praktisk bok om personvern.

Jon Wessel-Aas er hovedforfatteren til bokens del om Publisering av personopplysninger og –omtale. Delen omhandler reglene om privatlivets fred, retten til eget personbilde og ærekrenkelser. I tillegg behandles noen særlige spørsmål vedrørende publisering på internett.

Magnus Ødegaard er hovedforfatter til bokens del om behandling av personopplysninger. Her behandles både ny personopplysningslov og EUs generelle personvernforordning kalt GDPR som trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. Disse nye generelle kravene gjelder både for privat og offentlig virksomhet som behandler personopplysninger. Delen omhandler også krav til slik virksomhet som behandlingsansvarlig og som databehandler, krav for overføring av personopplysninger ut av EU/EØS og de registrertes rettigheter. I tillegg behandles noen særlige spørsmål til barns og ansattes personvern.

Boken inneholder i tillegg en generell innledende del som forklarer hva personvern er samt regler om håndheving og sanksjoner. Siden EU spiller en sentral rolle som lovgiver og som håndhever av disse reglene, er sentrale avgjørelser og andre dokumenter fra EU eller EU-land også omtalt.

Siste del av boken inneholder ordlister, oversikt over rettsavgjørelser, uttalelser og litteratur samt stikkordregister.

Se også intervju våren 2018 av forfatterne.