Bokbransjen og nye regler for personvern

Forleggerforeningen avholdt i går seminar om ny personvernforodning.

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i mai 2018.  Det betyr at vi får nye regler for behandling av personopplysninger i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

De fleste norske virksomheter, også i bokbransjen, vil måtte foreta seg noe for å opptre i samsvar med norsk lov. Nytt regelverk inneholder strengere sanksjoner for overtredelser og flytter ansvaret for å følge reglene til ledelsen av bedriften.  Dersom man kan vise at man forvalter personopplysninger på en bedre måte enn en konkurrent med tilsvarende løsning, vil bevisste forbrukere foretrekke bedriften med fokus på personvern. Motsatt, lekkasjer eller misbruk av personopplysninger vil bety omdømmetap. Det er dyrere å rette opp systemer i etterkant enn å lage lovlige løsninger i forkant.

Vår advokat Mathias Lilleengen gikk gjennom de nye reglene for personvern, og hva dette betyr for den enkelte bedrift. Han gjennomgikk disse temaene:

  • Ansettelsesavtaler
  • Håndtering av personopplysninger
  • Personvernerklæring
  • Samtykkeerklæring fra kunder
  • Andre rutiner som påligger alle virksomheter

Kategori
nyheter
Krediteringer

Foto: Svein Skarheim

Illustrasjon: http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=68838