Bing Hodneland samarbeider med Lawbotics

Effektiv utnyttelse av digitale verktøy er stadig viktigere for å være konkurransedyktig. Bing Hodneland Advokatselskap DA ønsker å være i forkant av denne utviklingen. Vi samarbeider derfor med det spennende oppstartselskapet Lawbotics.

Lawbotics er et norsk oppstartselskap som arbeider med å skape ny plattform for automatisering av juridiske dokumenter i en virksomhet. Selskapet består av entreprenører som ønsker å effektivisere måten juridiske prosesser utføres på.

Bing Hodneland har gitt Lawbotics innspill på hvordan juridiske prosesser utføres i praksis, og vil være Lawbotics’ første pilotkunde for å teste ut automatiserte løsninger innenfor flere juridiske fagfelt.

Samarbeidet er nærmere omtalt i Finansavisen JUS nr. 3 2017.

 

Kategori
nyheter
Krediteringer

Illustrasjon: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/PR2_robot_reads_the_Mythical_Man-Month.jpg