Bing Hodneland i samarbeid med BORI og Sebra Forvaltning

Vår avdeling for fast eiendom og entreprise har inngått et samarbeid om levering av juridiske tjenester til borettslag og eierseksjonssameier forvaltet av BORI og Sebra Forvaltning. Partnerne Paal I. Haugaard, Knut Hodneland og Marius Rød vil i første rekke –  i samarbeid med advokatfullmektigene Marianne Frisvold Furuseth og Henrik Wergeland Waale – bistå klientene.

BORI er et boligbyggelag og en medlemsorganisasjon som driver boligbygging og boligforvaltning med tilknyttet service til sine medlemmer. I tillegg leverer de tjenester til eiendomsutviklere og utbyggere som søker en profesjonell partner i etableringen og driftingen av nye boligselskap. BORI leverer også forretningsførsel til etablerte boligselskap som ikke er tilknyttet dem.

BORI forvalter ca 600 borettslag og sameier med tyngdepunkt på Romerike. Sebra Forvaltning er eiet av BORI, og selskapet forvalter en rekke sameier i Osloregionen – mange bestående av boliger, næring og garasjeanlegg – og noen borettslag.

Borettslag og eierseksjonssameier forvaltet av BORI og Sebra har gjennom vårt samarbeid tilgang til juridisk ekspertise til rabatterte priser. Vi tilbyr også beboerne i disse boligselskapene juridisk bistand innenfor de fagområder Bing Hodneland tilbyr øvrige klienter.

Kontaktpersoner:

Paal I. HaugaardMarius A. RødKnut Hodneland