Bing Hodneland deltar i Advokatforeningens mentorordning

Hanne Reese Holm, advokat hos oss, har deltatt som mentee på mentorordningen som arrangeres av kvinneutvalget i Advokatforeningen. I siste nummer av Advokatbladet forteller hun og mentoren om ordningen. 

– Jeg tror ikke det er så mange arbeidsgivere som har tatt initiativ til ansattes deltakelse på mentorprogrammet, men det burde de gjøre. Og dersom den ansatte selv spør om å få delta, bør bedriften svare «yes!» og være tydelig positiv. For meg har det også vært viktig at arbeidsgiver har fulgt opp med å sjekke hvordan programmet fungerer. Det har veldig stor betydning, sier Hanne til Advokatbladet.

Vi i Bing Hodneland synes det er bra med tiltak for å fremme kvinneandelen på partnernivå i advokatbransjen.

Les hele artikkelen her.