Advokatbladets redaksjonsråd

Vår partner Jon Wessel-Aas er av Advokatforeningen utnevnt som ny leder av Advokatbladets redaksjonsråd.

Redaksjonsrådet har blant annet som mandat å anbefale bladets strategiplan og budsjett til hovedstyret i Advokatforeningen – som er vedtaksorganet for Advokatbladet.