9. januar 2023

Nye assosierte partnere i Bing Hodneland

Fra 1. januar 2023 ble Marianne Frisvold Furuseth og Henrik Wergeland Waale forfremmet til assosierte partnere i Bing Hodneland.

Marianne og Henrik kommer begge fra en stilling som senioradvokat i selskapets eiendomsavdeling.

 

Marianne jobber hovedsaklig med bolig- og eiendomsrett, seksjoneringsrett, husleierett og kontrakter. Marianne bistår større og mindre utbyggere med eiendomsetableringer og oppdelinger, herunder seksjonerings- og reseksjoneringsprosesser. Hun yter også utstrakt bistand til styrer i borettslag og sameier knyttet til forvaltning og drift av eiendommen.

Forfremmelsen gir meg mulighet til å påvirke hvilken retning firmaet skal ta fremover. Da tenker jeg både på forretningsutvikling av eiendomsfaget, og internt slik at vi også fremover skal kunne yte gode advokattjenester til våre klienter.

 

Henrik bistår både offentlige og private aktører – herunder utbyggere og boligsammenslutninger – i spørsmål knyttet til fast eiendom og entreprise. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre, særlig i forbindelse med oppføring av nybygg. Henrik er i tillegg spesialisert innen boligrett, og gir råd til borettslag og boligsameier om drift og forvaltning.

I Bing Hodneland har jeg fått muligheten til å ta stadig nye steg og utvikle meg som advokat. Jeg gleder meg derfor til å komme tettere på driften av selskapet og bidra i enda større grad til utviklingen av både Bing Hodneland og mine gode kollegaer.