3. oktober 2022

Nye assosierte partnere i Bing Hodneland: Aleksander Monsen og Erik Greipsland

Fra 1. oktober 2022 ble Aleksander Monsen og Erik Greipsland forfremmet til assosierte partnere i Bing Hodneland.

Aleksander og Erik kommer begge fra en stilling som senioradvokat i selskapets eiendomsavdeling.

Aleksander arbeider hovedsakelig med næringseiendom, herunder aksje- og eiendomstransaksjoner, rådgivning til aksjeselskaper og aksjonærer, samt tvisteløsning og prosedyreoppdrag for domstolene. Aleksander har ved siden av betydelig erfaring fra advokatbransjen også vært dommerfullmektig i Kristiansand tingrett.

For meg er dette særlig en mulighet til å ta enda mer ansvar i arbeidet med å bygge og styrke vår avdeling for næringseiendom og transaksjoner. Det blir spennende, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Aleksander Monsen.

 

Erik jobber med eiendomsutvikling og særlig med plan- og byggrettslige problemstillinger i forbindelse med plan-, dele- og byggesaker. Han holder fortløpende foredrag innenfor nevnte områder og underviser blant annet i faget eiendomsutvikling på Handelshøyskolen BI.

Bing Hodneland har en solid avdeling innen eiendom og plan- og bygningsrett og jeg ser frem til å bidra til videre utvikling av denne, sier Erik Greipsland.

 

 

Vi er stolte av å ha både Aleksander og Erik på laget – og jeg er takknemlig for at de nå vil ta en enda mer en sentral rolle i den videre satsningen på næringseiendom og eiendomsutvikling / plan og bygg. De har begge en rekke egenskaper og kompetanser som er svært verdifulle for Bing Hodneland. Jeg ønsker de lykke til med nye roller og gleder meg til et enda tettere samarbeid med begge to, sier Managing Partner Alf Kåre Knudsen.