26. mars 2021

Ny partner til Bing Hodneland advokatselskap

Vi ønsker velkommen til Carina Borchgrevink-Næss som tiltrer som partner 1. juli 2021.

Carina har spisskompetanse på tomtefeste, og vil bli leder av vårt tomtefesteteam. Hun kommer fra Opplysningsvesenets fond, og har vært eiendomsadvokat i en årrekke før dette.

Tomtefeste er et fagfelt som krever særlig kunnskap og som reiser mange kompliserte spørsmål. Vi opplever stadig økning av tvistesaker knyttet til tomtefeste, og bistår både grunneiere, privatpersoner og næringsdrivende i spørsmål om tomtefeste. Satsningen hvor vi nå etablerer et eget team på dette gjør oss godt rustet for å bistå våre klienter på best mulig måte i disse sakene.

Vår eiendomsavdeling blir komplettert ved Carinas tiltredelse, og vi er etter dette 25 eiendomsadvokater som dekker alle disipliner innenfor fast eiendom og entreprise. Våre særlige bransje- og fagteam innen næringseiendom & transaksjoner, plan & bygg og eiendomsutvikling, boligrett og entreprise utgjør til sammen et av landets sterkeste eiendomsteam og vi ser frem til å få Carina på laget!