Når andre stjeler ditt varemerke i annonser

 

IT & Media

Denne annonsen ble først publisert 02.07.2010.

 

Navn benyttes ofte i betalbare webannonser

Kjente søkemotorer som Google og Bing tilbyr søkeord som en form for betalbar annonse. I utgangspunktet kan hvem som helst betale for slike søkebaserte annonser, og søkemotoren foretar ingen forhåndsvurdering om hva slags tekst som utgjør den betalte annonsen. Et eksempel er Googles sponsede kobling kalt Google AdWords.

 

Fordelen for den som kjøper slik annonse, er at annonsen nås av de som har søkt på dette søkeordet eller den frasen annonsøren har betalt for, og dermed er slike annonser svært målrettede mot de som søker etter annonsørens produkter eller tjenester.

 

Hvilket ansvar har søkemotorer som tilbyr slike annonser?

Den 23. mars 2010 avsa EU-domstolen dom i varemerketvisten mellom Louis Vuitton Malletier SA og Google France SARL med flere som gjelder Googles annonsetjeneste AdWords. Denne dommen oppstiller retningslinjer for tilbydere av annonsetjenester samt tredjepart som bruker andres varemerker i sponset annonse på Internett.

 

Louis Vuitton er innehaver av varemerkene ”Vuitton”, ”Louis Vuitton” og ”LV”, og disse varemerkene var benyttet som søkeord i Google AdWords slik at den betalte annonsen aktiverte en link til nettsider som reklamerte for kopiprodukter av Louis Vuittons produkter. Louis Vuitton gikk derfor til søksmål mot Google for varemerkeinngrep.

 

Domstolen mente at Google ikke krenket varemerkerettighetene til Louis Vuitton ved å tilby tredjepart kjøp av søkeord som er identiske med registrerte varemerker. Google ble frifunnet for inngrep i Louis Vuittons varemerker fordi den mente at Google, i motsetning til annonsørene, ikke bruker varemerkene til å sende et eget kommersielt budskap til forbrukerne.

 

Videre kom domstolen til at varemerkeinnehavere kan forby annonsørene å bruke varemerkebeskyttede søkeord på en måte som gjør det vanskelig for brukerne å fastslå om produktet stammer fra annonsøren eller fra varemerkeinnehaveren. Domstolen la til grunn at dette kan være tilfelle selv om varemerket ikke nevnes i annonsen.

 

Merkehaver kan forby bruken av varemerke som søkeord dersom bruken har en negativ effekt på varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Der annonsen ikke klart antyder en slik forbindelse, kan varemerkeinngrep også foreligge der en alminnelig Internett-bruker vil ha vanskeligheter med å avgjøre om annonsen stammer fra merkehaver eller fra tredjepart.

 

Etter E-handelsdirektivet artikkel 14 om ansvarsfritak for lagring av informasjonstjenester er Google i utgangspunktet ikke medvirkningsansvarlig til varemerkekrenkelser på Google AdWords.

 

EU-domstolen påpekte at Google og lignende tjenestetilbydere kan holdes ansvarlig som medvirker til annonsørenes varemerkeinngrep på visse vilkår. Risikoen for ansvar øker jo større aktiv rolle tjenestetilbyderen har hatt ved lagringen eller publiseringen av slike annonser.

 

Hva kan du gjøre dersom du finner ditt selskaps firmanavn eller varemerke i en konkurrents annonse?

Jeg anbefaler at alle firmaer med jevne mellomrom søker på egne kjennetegn i de mest brukte søkemotorene. Jeg tenker spesielt på viktige kjennetegn som eget foretaksnavn, ordmerke og slogan.

 

Dersom det avdekkes at en konkurrent benytter slikt kjennetegn som en sponset annonse, bør advokat kontaktes. Det viktigste er raskt å få satt en stopper for urettmessig bruk av kjennetegn. I første omgang kan konkurrenten kontaktes med angivelse av hvilken annonse som kreves stanset med dokumentasjon på hvilke kjennetegnsrettigheter som er overtrådt.

 

Dersom en slik kontakt ikke fører frem, bør det undersøkes hvilke regler den enkelte søkemotor har for slike annonser. Vilkårene for Google AdWords åpner for eksempel for at innehavere av kjennetegn som varemerker og foretaksnavn kan stanse andres annonser dersom det dokumenteres at eget firmanavn eller varemerke urettmessig er benyttet i en slik sponset annonse.

Forfatter

Magnus Ødegaard

  • partner | advokat