Thea Sæter Langeland

Advokatfullmektig

Thea Aurora Sæter Langeland er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og Forlag. Thea er spesialisert innen arbeidsrett og patent- og varemerkerett fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteravhandling om muligheten og bruken av reaksjoner på partenes uønskede handlinger i norsk prosess, herunder anlagte ugrunnede søksmål og uriktige forklaringer. Thea arbeider særlig innen saker som omhandler både individuell og kollektiv arbeidsrett, og bistår også klienter med problemstillinger innen immaterialrett.

Arbeidserfaring

 • 2021 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2019

  Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

  Trainee

 • 2018

  Maskinentreprenørenes forbund

  Praktikant

 • 2014 - 2019

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Kontormedarbeider og kveldssekretær

Utdannelse

 • 2020

  Universitetet i Oslo

  Master i Rettsvitenskap

 • 2019

  University of Bologna

  Utvekslingsopphold. Spesialisering innen kontraktsrett, likestillingsrett og internasjonal strafferett