Thea Sæter Langeland

Advokatfullmektig

Thea Aurora Sæter Langeland er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og Forlag. Thea er spesialisert innen arbeidsrett og patent- og varemerkerett fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteravhandling om muligheten og bruken av reaksjoner på partenes uønskede handlinger i norsk prosess, herunder anlagte ugrunnede søksmål og uriktige forklaringer. Thea arbeider særlig innen saker som omhandler både individuell og kollektiv arbeidsrett, og bistår også klienter med problemstillinger innen immaterialrett.

CV

Arbeidserfaring

 • 2021 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2019

  Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS

  Trainee

 • 2018

  Maskinentreprenørenes forbund

  Praktikant

 • 2014 - 2019

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Kontormedarbeider og kveldssekretær

Utdannelse

 • 2020

  Universitetet i Oslo

  Master i Rettsvitenskap

 • 2019

  University of Bologna

  Utvekslingsopphold. Spesialisering innen kontraktsrett, likestillingsrett og internasjonal strafferett