Sunniva Nicole Rebbestad

Advokatfullmektig

Sunniva Nicole Rebbestad er spesialisert innen opphavsrett, varemerkerett og kontrakter, med særlig fokus på underholdningsbransjen. Sunniva jobber primært med forvaltning og klarering av rettigheter og utforming av kontrakter. Hun underviser også i skriving og klarspråk ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Arbeidserfaring

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2019 - dd

  Universitetet i Oslo

  Universitetslektor og sensor ved Det juridiske fakultet

 • 2018 - 2020

  Stiftelsen Lovdata

  Juridisk konsulent

 • 2017-2018

  Universitetet i Oslo

  Vitenskapelig Assistent ved Institutt for offentlig rett

Utdannelse

 • 2018

  Universitetet i Oslo

  Master i rettsvitenskap

 • 2016

  LUISS Guido Carli

  Rettsinformatikk og EU-rett

 • 2012

  Universitetet i Bergen

  Bachelor i retorikk med spesialisering i litteraturvitenskap