Ragnhild Sollid

Advokatfullmektig

Kompetanse­områder

Ragnhild Sollid er tilknyttet faggruppen Næringseiendom. Ragnhild er spesialisert innen plan- og bygningsrett fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteravhandling om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven kapittel 17. Herunder en komparativ analyse av gjeldende rett og departementet sitt forslag til lovendring. Ragnhild arbeider særlig innen saker som omhandler aksje- og eiendomstransaksjoner.

Arbeidserfaring

 • 2021

  Advokatfirmaet DLA Piper DA

  Praktikant

 • 2021

  SANDS Advokatfirma DA

  Praktikant

Utdannelse

 • 2017 - 2022

  Universitetet i Bergen

  Master i Rettsvitenskap

 • 2022

  Lyon Catholic University, Faculté de droit, Lyon

  Utveksling