Marita Fisketjønn

Advokat

Kompetanse­områder

Marita Grønsten Fisketjønn har særlig erfaring innen tomtefeste etter å ha hatt ulike stillinger i 5 år hos Norges nest største grunneier og størst på tomtefeste, Opplysningsvesenets fond. Marita prosederer festesaker og saker om tilstøtende rettsforhold, som for eksempel selskapsrettslige problemstillinger som kan bli vriene når man snakker om et festeforhold i bunnen. Hun bistår både festere, frembortfestere og grunneiere i festesaker, men er også spesialist på andre eiendomsrettslige problemstillinger og forvaltning av eiendom etter å ha innehatt flere stillinger i Ovf knyttet til forvaltning av tomtefeste, grunneieravdelingen og inhouse juridisk og compliance avdeling.

Arbeidserfaring

 • 2022 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat

 • 2021 - 2022

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2016 - 2021

  Opplysningsvesenets fond

  Rådgiver, senior kontraktsforvalter og advokatfullmektig

 • 2013 - 2016

  Zacco Norway AS

  Studentmedarbeider, ekstrahjelp

Utdannelse

 • 2016

  Universitetet i Oslo

  Master i Rettsvitenskap