Marianne Frisvold Furuseth

Assosiert partner | Advokat

Marianne Frisvold Furuseth er spesialist innen bolig- og eiendomsrett, seksjoneringsrett, husleierett og kontrakter knyttet til hennes spesialistområde. Marianne bistår større og mindre utbyggere med eiendomsetableringer og oppdelinger, herunder seksjonerings- og reseksjoneringsprosesser. Hun yter også utstrakt bistand til styrer i borettslag og sameier knyttet til forvaltning og drift av eiendommen.

Arbeidserfaring

 • 2021 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Senioradvokat

 • 2020 - 2021

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat

 • 2017 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2003 - 2017

  Kommunal- og moderniserings­departementet

  Seniorrådgiver

 • 2002 - 2003

  Plan- og bygningsetaten, Oslo

  Spesialrådgiver

 • 1997 - 2000

  Aetat i Oslo

  Rådgiver

Utdannelse

 • 1997

  Universitetet i Oslo

  Cand.jur.

Organisasjoner

 • 2015 - dd

  Medlem i JUS fagutvalg for bolig og eiendomsrett

 • 2013 - 2017

  Leder for Akademikerne i Kommunal­departementet

 • 1998 - 2015

  Styremedlem i Norges Juristforbund Stat

 • 1998 - dd

  Nestleder i Oslo turnforening