Magnus Ødegaard

Partner | Advokat

Magnus Ødegaard er ekspert på IKT-rett, opphavsrett og annen immaterialrett, personvern inkludert GDPR, anskaffelsesrett og kontrakter, og jobber også med e-handelsrett og markedsføringsrett knyttet til hans bransjeekspertise. Magnus bistår norske og internasjonale virksomheter innen teknologi og media, med særlig fokus på IT Tech bransjen, e-sport og gaming og sikkerhet & compliance. Han bistår virksomhet som skal beskytte og inngå avtaler med kunder for kommersiell bruk av egne og andres produkter og tjenester særlig innen IT & Media bransjen, f.eks. avtaler om lisensiering, overdragelse eller bruk av skytjenester, domenenavn, apper eller databaser.

Arbeidserfaring

 • 2007 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Partner

 • 2005 - 2007

  Atea AS

  Den største leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og tjenester i Norden Advokat og leder for juridisk avdeling

 • 2000 - 2005

  Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS

  Advokat og medlem av Infomediaavdelingen

 • 1996 - 1997

  Universitetet i Oslo, Institutt for Rettsinformatikk

  Vitenskapelig assistent

Utdannelse

 • 1991 - 1999

  Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

  Cand. jur. med spesialisering innenfor opphavsrett og IKT-rett

 • 1999

  Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

  Opphavsrett, spesialfag

 • 1993

  Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

  Informasjonsrett, valgfag

Annet

 • 2021

  IP Stars rankings Norway

  Trade mark star 2021

 • 2021

  IP Stars rankings Norway

  Copyright star 2021

 • 2018

  Personvern – publisering og behandling av personopplysninger

  Gyldendal Norsk Forlag, skrevet sammen med Jon Wessel-Aas hvor Ødegaard skrev om GDPR og ny personopplysningslov

 • 2014 - dd

  Lovkommentarer for Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser

  Forfatter for Gyldendal Rettsdata, tatt over for Jon Bing som skrev opprinnelig lovkommentar.

 • 2011 - 2018

  Medlem av domeneklagenemda.no

 • 2012 - 2014

  Artikkel «Norway» i boken “The Technology, Media and Telecommunications Review”

  Bok publisert internasjonalt i 2012, oppdatert i 2013 og 2014, av Law Business Research, medforfatter sammen med Jon Wessel-Aas og Olav Torvund

 • 2012

  «Five Important Things to Keep in Mind When Entering into Royalty Agreements»

  Del av boken «The Handbook of European Intellectual Property Management» utgitt internasjonalt av Kogan Page

 • 2002 - 2005

  www.infomedia.no

  Redaktør

 • 2002

  Infomediarett

  Cappelen, redaktør og medforfatter av boken om rettskilder innen IKT-rett, personvern, e-handelsrett og immaterialrett publisert av advokatfirmaet Wiersholm

 • 1999

  Opphavsrett til datamaskinprogrammer - dommer og status

  Nordisk årbok i rättsinformatik 1998, "I IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år", P. Blume, Editor 1999, Jure, Stockholm

 • 1997

  Opphavsrett på Internett

  Oslo, Statskonsult, skrevet sammen med Anders Mediaas Wagle

 • 1997

  Opphavsrett i en digital verden

  Cappelen, med Anders Mediaas Wagle som medforfatter

 • 1996

  Opphavsrettslig vern av datamaskinprogrammer

  Kompendium, UiO, med Anders Mediaas Wagle som medforfatter