Mads Langeland

Advokat

Kompetanse­områder

Mads Langeland er spesialisert innen boligrett og eiendomsmeglingsrett. Mads bistår ofte styrer i boligselskaper, samt eiendomsmeglere og kjøpere/selgere av fast eiendom. Han jobber primært med misligholds- og kompetansespørsmål i boligselskap og forpliktelser innen eiendomsmegling, og han har deltatt på flere eiendomsmeglingskurs som foredragsholder.

Arbeidserfaring

 • 2022 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat

 • 2020 - 2022

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2018 - 2020

  Oslo og Omegn Boligforvalter AS

  Forvaltningsleder

 • 2016 - 2018

  Oslo og Omegn Boligforvalter AS

  Forvalter

Utdannelse

 • 2015

  Universitetet i Oslo

  Master i rettsvitenskap

Organisasjoner

 • 2019

  Sameiet Schønningsgate 29

  Varamedlem