Kåre Klausen

Partner | Advokat

Kåre Klausen er ekspert på fast eiendom og bistår løpende som juridisk rådgiver for betydelige aktører innen eiendomsbransjen. Kåre har inngående kjennskap og bred erfaring på plan- og bygningsrettens område, herunder offentlige og politiske prosesser samt jobber løpende med eiendomsutvikling, og i forlengelsen av dette med mulighetsstudier, opsjonsavtaler, prosjektutvikling og reguleringsprosesser, inkludert fortettingsprosjekter, samt problemstillinger rundt infrastruktur, rekkefølgekrav, organisering av anleggseiendommer, seksjonering samt tilrettelegging for salg / ferdigstillelse av prosjekt. I tillegg arbeider han med selskapsrett, aksjonærtvister, kontraktsrett og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

 • 2019 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Partner

 • 2015 - 2018

  Advokatfirmaet Pind AS

  Partner

 • 2010 - 2015

  Egen praksis i Sandvika

  Advokat

 • 2004 - 2010

  Advokatfirmaet Torkildsen & Co

  Partner

 • 2002 - 2004

  Bull & Co Advokatfirma

  Advokat

 • 2000 - 2002

  Codex Advokatfirma

  Advokat

 • 1999 - 2000

  Evensen & Co

  Advokat, advokatfullmektig

 • 1996 - 1999

  Codex Advokatfirma

  Advokatfullmektig

Utdannelse

 • 2003

  Godkjent mekler etter Advokatforeningens regler

 • 1996

  Universitetet i Oslo

  Cand.jur.

 • 1994

  University of Southampton

  Eksamen i Company-, Shipping- and Constitutional Law

 • 1989

  Befalskolen, Sjøforsvaret

  2-årig etatsutdannelse (BSKA)

Organisasjoner

 • Styreformann Lillesund Eiendomsutvikling AS

 • Styreformann Lillesund AS

 • Styremedlem Forum for plan- og bygningsrett