Henrik Wergeland Waale

Senioradvokat

Kompetanse­områder

Henrik Wergeland Waale er tilknyttet faggruppen Fast Eiendom & Entreprise. Han yter bistand innenfor fast eiendom med hovedvekt på boligrett, transaksjoner og eiendomsutvikling. Henrik skrev masteroppgave om entreprenørens fritak fra plikt til naturaloppfyllelse ved lovstridig innhold i byggherrens arbeidsbeskrivelse.

Arbeidserfaring

 • 2018 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat, Fast Eiendom & Entreprise

 • 2017 - 2018

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig, Fast Eiendom & Entreprise

 • 2016 - 2017

  Advokatfirmaet Seland Orwall DA

  Advokatfullmektig

 • 2014 - 2016

  Oslo og Omegn Boligforvaltning AS

  Forvaltningskonsulent

 • 2013

  Huseiernes Landsforbund

  Juridisk konsulent

Utdannelse

 • 2015

  Universitetet i Oslo

  Master i rettsvitenskap