Helene Aasland

Advokat

Helene Aasland er spesialisert innen merverdiavgift, skatt og selskapsrett. Helene har som senior associate i fagavdelingen for merverdiavgift i BDO opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor avgiftsrettslige problemstillinger, med særlig vekt på bokettersyn, fast eiendom, bygg og anlegg og finansielle tjenester. Hun har skrevet artikler og holdt foredrag om merverdiavgiftsrettslige emner. Videre har hun bistått klienter i forbindelse med skatte- og avgiftssaker samt selskapsrettslige og kontraktsrettslige saker for domstolene. Helene bistår både næringsdrivende og offentlig virksomhet bredt innenfor fagområdene skatt, avgift og selskapsrett.

Arbeidserfaring

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat

 • 2015 - 2020

  BDO Advokater AS

  Advokatfullmektig og advokat

 • 2014

  Tenden Advokatfirma ANS

  Trainee, skriveplass masteroppgave

Utdannelse

 • 2014

  Universitetet i Bergen

  Master i rettsvitenskap