Hanne Kjeldsberg Skauby

Advokatfullmektig

Hanne Kjeldsberg Skauby er tilknyttet Underholdningsavdelingen. Hanne har mastergrad fra Universitetet i Bergen, hvor hun spesialiserte seg innen varemerkerett. Hun skrev masteravhandlingen om «registrering av utradisjonelle varemerker etter varemerkelovens nye gjengivelseskrav ‘klart og tydelig’». Hanne har tidligere erfaring som juridisk rådgiver hos Norges Automobil-Forbund og som saksbehandler i Oslo tingrett.

Arbeidserfaring

 • 2022 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2021

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Skriveplass

 • 2019 - 2020

  Oslo tingrett

  Saksbehandler

 • 2018 - 2020

  Norges Automobil-Forbund

  Kundebehandler ved juridisk avdeling

Utdannelse

 • 2020 - 2022

  Universitetet i Bergen

  Master i rettsvitenskap

 • 2022

  Universitat Autònoma de Barcelona

  Utvekslingsavtale med Universitetet i Bergen, rettsvitenskap

 • 2014 - 2017

  Høgskolen i Molde

  Bachelor i rettsvitenskap (satt i prosedyrekomiteen skoleåret 2015/16)