Erik Greipsland

Assosiert partner | Advokat

Erik Greipsland har inngående kompetanse med plan- og bygningsrett fra kommunal og privat sektor og da særlig innen problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling og reguleringsprosesser. Erik har blant annet opparbeidet seg spisskompetanse innen generell forvaltningsrett, markalovgivningen, kommune- og reguleringsplan, bestemmelser og krav knyttet til søknad- og ansvarsrettssystemet og tingsrettslige problemstillinger i plan- og byggesaksbehandlingen. Han har fortløpende holdt foredrag innen plan- og bygningsrettslige problemstillinger og skrevet masteravhandling om temaet negative servitutter og reguleringsplaner. Etter mange års erfaring innen kommunal forvaltning, har Erik betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon. Greipsland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.

Arbeidserfaring

 • 2022 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Assosiert partner

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Senioradvokat

 • 2020-dd

  Handelshøyskolen BI

  Foreleser EMS 3670-eiendomsutvikling og sensor (deltid)

 • 2019-2020

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat

 • 2018 - 2019

  Advokatfirmaet Pind AS

  Advokat

 • 2016 - 2018

  Advokatfirmaet Pind AS

  Advokatfullmektig

 • 2014 - 2016

  Plan- og bygningsetaten, Ressurssenteret

  Seniorrådgiver

 • 2011 - 2014

  Avdeling for byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten

  Rådgiver

Utdannelse

 • 2014-dd

  Norges miljø – og biovitenskapelige universitet:

  Master i eiendomsutvikling

 • 2011

  Universitetet i Oslo:

  Valgemner, husleie og eierseksjonsrett, bygge- og entrepriserett

 • 2010

  Universitetet i Bergen:

  Master i rettsvitenskap

 • 2009

  University of Cape Town:

  Valgemner, commercial arbitration