Christoffer Johnsen

Advokat

Christoffer Johnsen er spesialisert innen opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett og kontrakter. Christoffer bistår hovedsakelig aktører i underholdningsbransjen, med særlig fokus på musikkbransjen. Han jobber primært med rettighetsspørsmål, kommersialisering og tvisteløsning på musikkfeltet, og han er en mye brukt foredragsholder.

Arbeidserfaring

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokat

 • 2019 – 2020

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2017 – 2019

  Advokatfirmaet Grette AS

  Advokatfullmektig

 • 2017

  Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Trainee

Utdannelse

 • 2017

  Universitetet i Oslo

  Master i rettsvitenskap

 • 2015

  University of Hong Kong

  Internasjonale fag

 • 2011

  Høyskolen i Innlandet

  Bachelor i Music Business – Management

Organisasjoner

 • 2018 - dd

  NIR Ung

  Komitémedlem