Charlotte Hafstad Widerberg

Advokatfullmektig

Charlotte Hafstad Widerberg har som seniorrådgiver i Forsvaret opparbeidet seg solid kompetanse innen Forsvarets operasjonelle virksomhet, med særlig vekt på cyber, teknologi, personvern og sikkerhetsrett.

Videre har Charlotte mange års erfaring som utreder i sekretariatet for Oljefondets Etikkråd der hun arbeidet med compliance, corporate social responsibility, granskning av multinasjonale selskaper og offentlige anskaffelser.

Hun har i tillegg en mastergrad fra King`s College i London med spesialisering innen staters håndtering av internasjonale sikkerhetstrusler som terrorisme, etterretning mm. og skrev avhandling med tittel: «Why do Two Liberal Democracies have Significantly Diverging Legal Powers to Access Digital Communications for Countering the Same Range of Threats, and what are the Implications for their Security?»

CV

Arbeidserfaring

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig i IT & Media-avdelingen

 • 2012 - 2020

  Forsvaret

  Seniorrådgiver med ansvar for juridisk rådgivning innen cyber, sikkerhet og personvern

 • 2006 - 2012

  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet)

  Rådgiver i Etikkrådets sekretariat med hovedansvar for korrupsjonsgranskninger av multinasjonale selskaper. Erfaring fra offentlige anskaffelser, samt granskning av selskaper involvert i menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade.

Utdannelse

 • 2016 - 2017

  King's College London

  MA in Terrorism, Security and Society

 • 2007

  Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap - masteroppgave

  «Sivilrettslig erstatning for skade voldt ved korrupsjon»

 • 2006 - 2007

  Humboldt universitetet i Berlin

  Spesialisering innen selskapers rapporteringsplikt og menneskerettigheter