Charlotte Hafstad Widerberg

Advokatfullmektig

Charlotte Hafstad Widerberg har som seniorrådgiver i Forsvaret opparbeidet seg solid kompetanse innen Forsvarets operasjonelle virksomhet, med særlig vekt på cyber, teknologi, personvern og sikkerhetsrett.

Videre har Charlotte mange års erfaring som utreder i sekretariatet for Oljefondets Etikkråd der hun arbeidet med compliance, corporate social responsibility, granskning av multinasjonale selskaper og offentlige anskaffelser.

Hun har i tillegg en mastergrad fra King`s College i London med spesialisering innen staters håndtering av internasjonale sikkerhetstrusler som terrorisme, etterretning mm. og skrev avhandling med tittel: «Why do Two Liberal Democracies have Significantly Diverging Legal Powers to Access Digital Communications for Countering the Same Range of Threats, and what are the Implications for their Security?»

Arbeidserfaring

 • 2020 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig i IT & Media-avdelingen

 • 2012 - 2020

  Forsvaret

  Seniorrådgiver med ansvar for juridisk rådgivning innen cyber, sikkerhet og personvern

 • 2006 - 2012

  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet)

  Rådgiver i Etikkrådets sekretariat med hovedansvar for korrupsjonsgranskninger av multinasjonale selskaper. Erfaring fra offentlige anskaffelser, samt granskning av selskaper involvert i menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade.

Utdannelse

 • 2016 - 2017

  King's College London

  MA in Terrorism, Security and Society

 • 2007

  Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap - masteroppgave

  «Sivilrettslig erstatning for skade voldt ved korrupsjon»

 • 2006 - 2007

  Humboldt universitetet i Berlin

  Spesialisering innen selskapers rapporteringsplikt og menneskerettigheter