Carina Borchgrevink-Næss

Partner | Advokat

Kompetanse­områder

Carina Borchgrevink-Næss er ekspert innen fast eiendoms rettsforhold med særlig kunnskap innenfor tingsrett, herunder tomtefeste og tilknyttede rettigheter innen folkerett. Carina bistår både bortfestere, (grunneiere), frembortfestere og festere og prosederer jevnlig saker både for skjønnsretten og alminnelig tvisteløsning. Hun holder stadig foredrag, og skriver artikler både for fagtidsskrifter og andre medium. I tillegg til bred erfaring som advokat, har Carina også jobbet inhouse hos Norges nest største grunneier, Ovf.

Arbeidserfaring

 • 2021 - dd

  Bing Hodneland Advokatselskap DA

  Partner

 • 2019 - 2021

  Opplysningsvesenets fond

  Konsernadvokat

 • 2015 - 2019

  Advokatfirmaet Føyen

  Senioradvokat

 • 2010 - 2015

  Wiersholm

  Advokat

 • 2007 - 2010

  Advokatfirmaet Grette

  Advokat

 • 2005 - 2007

  Advokatfirmaet Ness Lundin DA

  Advokatfullmektig

 • 2001 - 2005

  Politihuset

  Bevillingsseksjonen

Utdannelse

 • 1999 - 2005

  Universitetet i Oslo

  Cand jur, Juss