Anna Camilla Charrier Bjerkan

Advokatfullmektig

Anna Camilla Charrier Bjerkan er spesialisert innen næringseiendom og tomtefeste, og har erfaring både fra privat og statlig sektor. Anna har særlig kompetanse innen eiendomstransaksjoner, næringsleie og tomtefeste.

Arbeidserfaring

 • 2022 - dd

  Bing Hodneland advokatselskap DA

  Advokatfullmektig

 • 2014 - 2022

  Statsbygg, avd. forvaltning, kjøp og salg av eiendom

  Rådgiver/seniorrådgiver

 • 2011 - 2014

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Advokatfullmektig

 • 2008 - 2010

  Selmer, BA-HR, Torkildsen Tennøe & co, Wiersholm

  Traineestillinger

Utdannelse

 • 2010

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Stipendiat

 • 2005 - 2010

  Universitetet i Bergen

  Master i rettsvitenskap

 • 2008 - 2009

  Juridiske valgemner Université Paris Descartes

  Master i rettsvitenskap

 • 2004 - 2005

  Universitetet i Bergen

  Årsenhet psykologi

 • 2003 - 2004

  Université Nice Sophia Antipolis

  Ettårsstudium fransk

Kurs/sertifisering

 • 2011

  Juristenes utdanningssenter

  Advokatkurset