Alexandra Reichelt

Advokatfullmektig

Alexandra Reichelt er spesialisert innen IKT-rett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, personvern og EØS-rett. Alexandra bistår norske og internasjonale virksomheter innen IT-bransjen, samt klienter innen offentlig sektor. Hun bistår blant annet med utforming av kontrakter, gjennomføring av offentlige anbudskonkurranser og arbeid knyttet til personvern.

CV

Arbeidserfaring

  • 2021 - dd

    Bing Hodneland advokatselskap DA

    Advokatfullmektig

  • 2018 - 2019

    Sopra Steria

    Advokatfullmektig, juridisk avdeling

  • 2017 - 2018

    Forsvarsmateriell, IKT-kapasiteter

    Førstekonsulent, kontraktsavdelingen, IKT-Kapasiteter

  • 2017 - 2018

    EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

    Trainee, legal and executive affairs

  • 2016 - 2017

    Universitetet i Oslo

    Vitenskapelig assistent, Senter for europarett

Utdannelse

  • 2017

    Universitetet i Oslo

    Master i rettsvitenskap

  • 2016

    Universitetet i Oslo

    Master i engelsk litteratur

  • 2011

    Univeristetet i Oslo

    Bachelor i engelsk litteratur

Organisasjoner

  • 2016 – 2017

    Juristforeningen

    Medlem i Europastyret