9. oktober 2019

Masteroppgave-workshop på UiB

I samarbeid med ELSA Bergen avholdt vi i går masteroppgave-workshop!

Tidligere studenter har gitt tilbakemeldinger på at valg av problemstilling og masterskrivingen kan være både forvirrende og utfordrende. Bing Hodneland og ELSA Bergen ønsket derfor å tilby en masteroppgave-workshop.

Flere av Bing Hodnelands advokater veileder og sensurerer masteroppgaver, og på bakgrunn av våre erfaringer ga vi nyttige tips til valg av tema/problemstilling til masteroppgaven. På workshopen gjennomgikk vi hva man bør tenke på ved valg av problemstilling og hvordan man finner en god problemstilling.

Workshopen ble avholdt av partner Stine Helén Pettersen og advokatfullmektigene Hermon Melles og Jenny Solgaard, som alle jobber med IT & Media og arbeidsrett. I tillegg til å gi generelle tips om valg av problemstilling, kunne de også dele tips til aktuelle og interessante problemstillinger til en masteroppgave. Dette ble en unik måte å få tips til masterskriving fra et praktisk perspektiv, særlig for studentene som ønsker å skrive masteroppgave innen disse rettsområdene.

Vi takker alle de fremmøtte for engasjementet og gode spørsmål!