Masteroppgave-workshop på UiB

I samarbeid med ELSA Bergen har vi avholdt masteroppgave-workshop på Universitetet i Bergen.

Arrangementer

Workshopen ble avholdt av advokatfullmektigene Hermon Melles og Jenny Solgaard, som begge jobber med IT, media og arbeidsrett.

Jenny og Hermon delte råd, erfaringer og tips til skriveprosessen. Workshopen fokuserte på det man ikke får vite fra veiledere, sensorer og andre som ikke nødvendigvis selv har skrevet masteroppgave på mange år. Hermon har selv fått sin masteroppgave på trykk i både Lov & Rett og Lov & Data. Jenny holder jevnlig manuduksjoner og workshoper for studenter ved det juridiske fakultet i Oslo og Bergen.

 

Bing Hodneland advokatselskap har dyptgående bransjekunnskap innen IT og media, og fast eiendom og entreprise. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor arbeidsrett, skatt og avgift, selskapsrett og transaksjoner samt tvisteløsning.

Forfatter

Jenny M. Solgaard

  • advokatfullmektig

Hermon Melles

  • advokatfullmektig
  • i permisjon